Procedura reklamacji

usługi szkoleniowej

1. Klient ma prawo oczekiwać, że:

- zostaną spełnione założone cele szkolenia,

- zostaną zapewnione komfortowe warunki pracy, 

- prowadzący będzie posiadał wiedzę merytoryczną dotyczącą zagadnień szkoleniowych, 

- prowadzący szkolenie przeprowadzi zajęcia zgodnie ze specyfiką kształcenia osób dorosłych, 

- w czasie szkolenia zostanie zrealizowany zakres merytoryczny szkolenia.


2. Instytucja szkoleniowa ma prawo oczekiwać, że: 

- uczestnicy szkolenia w pełni zaangażują się w proces kształcenia, 

- uczestnicy chętnie wezmą udział w przygotowanych przez trenera działaniach i ćwiczeniach, 

- uczestnicy dostosują się do ustalonych w czasie szkolenia reguł.


3. Uczestnik szkolenia może złożyć skargę lub reklamację jeśli ma zastrzeżenia do kwestii zawartych w pkt. 1 niniejszej procedury. 


4. Skarga lub reklamacja powinna zostać złożona za pośrednictwem poniższego formularza reklamacyjnego.

 

5. Reklamację można złożyć najpóźniej w ciągu 14 dni licząc od dnia zakończenia szkolenia. 


6. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu, o którym mowa w pkt. 5 niniejszej procedury. 


7. Organizator szkolenia ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu maksymalnie do 21 dni roboczych.

8. Organizator szkolenia ma prawo zwrócić się do składającego skargę lub reklamacje o dodatkowe pisemne wyjaśnienia. 


9. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do braku odpowiedzi na złożoną reklamację w przypadku, gdy będzie niezrozumiała albo gdy będzie zaprzeczała zapisom zawartym w umowie lub procedurze zarządzania jakością usług szkoleniowych.


 10. W przypadku stwierdzenia zasadności wniesionej reklamacji uczestnikowi przysługuje:

- powtórzenie szkolenia w innym terminie, 

- zniżka 10% na kolejne szkolenie

- dodatkowe, bezpłatne materiały dydaktyczne

- częściowy lub całkowity zwrot kosztów usługi edukacyjnej.

Formularz reklamacyjny

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól w formularzu.